Uchwała Nr 63/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 września 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Oceniającej w Bibliotece Uniwersyteckiej

 

 

Na podstawie § 137 ust. 1 pkt 4) oraz ust. 3 pkt 3) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Komisję Oceniającą w Bibliotece Uniwersyteckiej, na okres kadencji Senatu 2016-2020. Komisja Oceniająca w Bibliotece Uniwersyteckiej składa się z 8 osób, łącznie z przewodniczącym, którego wyznaczy rektor osobnym zarządzeniem. W skład komisji wchodzą:

 

1)      prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha,

2)      dr hab. Andrzej Wincewicz, prof. UJK,

3)      dr Michał Stachura,

4)      prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka,

5)      dr hab. Jarosław Karpacz, prof. UJK,

6)      dr hab. Pelagia Bojko,

7)      dr hab. Jerzy Prochwicz.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-09-06 09:02:14
Data aktualizacji:2016-09-06 09:02:15

Liczba wyświetleń strony: 865

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka