Uchwała Nr 96/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

 

Na podstawie art. 62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 572 ze zm.) oraz § 59 ust. 3 pkt 4) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Senat  wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 1310 m2, oznaczonej jako działka nr 960/13 o powierzchni 0,1413 ha, położonej w Sandomierzu.

2. Nabycie, o którym mowa w ust. 1 następuje w związku z połączeniem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sandomierzu.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-11-28 14:12:08
Data aktualizacji:2016-11-28 14:12:08

Liczba wyświetleń strony: 825

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka