Zmieniona uchwałami nr 92/201626/20172/2020

 Uchwała Nr 54/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 września 2016 roku

w sprawie powołania Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów

 

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 1) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Senacką Komisję Rozwoju, Budżetu i Finansów, na okres kadencji Senatu 2016-2020. Senacka Komisja Rozwoju, Budżetu i Finansów składa się z 20 osób, łącznie z przewodniczącym. W skład Komisji wchodzą:

 

1)      dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK

2)      dr hab. Dariusz Banaś,

3)      dr hab. Tadeusz Ciupa , prof. UJK,

4)      dr hab. Janusz Detka, prof. UJK,

5)      dr hab. inż. Barbara Gawdzik,

6)      dr Jan Hajduk,

7)      prof. zw. dr hab. Marianna Janion,

8)      prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca,

9)      dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK,

10)  dr Dorota Kozieł,

11)  dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK,

12)  mgr Kazimierz Kunisz,

13)  dr Paweł Kurtek,

14)  dr Magdalena Molendowska,

15)  dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK,

16)  dr hab. Wojciech Saletra, prof. UJK,

17)  dr hab. Piotr Słomkiewicz, prof. UJK,

18)  dr Małgorzata Strzyż,

19)  prof. zw. dr hab. Urszula Ślusarczyk,

20)  mgr Maciej Wlazło.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2016-09-01
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-09-06 08:53:54
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-07-27 10:13:30

Liczba wyświetleń strony: 861

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka