Uchwała Nr 86/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie uchwalenia założeń do sporządzenia planu rzeczowo-finansowego UJK oraz planów przychodów i kosztów jednostek budżetujących na 2017 r.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) w zw. z § 3 ust. 1 uchwały Senatu Nr 12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie polityki finansowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 59 ust. 1 i ust. 2 pkt 19) Statutu uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat uchwala założenia do sporządzenia planu rzeczowo-finansowego UJK oraz planów przychodów i kosztów jednostek budżetujących na 2017 r.

2.    Założenia, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-28 08:54:06
Data aktualizacji:2016-10-28 08:54:06

Liczba wyświetleń strony: 865

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka