Uchwała Nr 14/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta

 

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 193 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na dalsze dwa lata następującym osobom:

1)      dr Jacek Kuchinka – Instytut Biologii (WMP),

2)      dr Beata Szczepanik – Instytut Chemii (WMP),

3)      dr Sławomir Wąsik – Instytut Fizyki (WMP),

4)      dr Agnieszka Klimas – Instytut Filologii Polskiej (WFH),

5)      dr Konrad Ludwicki – Instytut Filologii Polskiej (WFH),

6)      dr Dariusz Rogut – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych (WFH),

7)      dr Kazimiera Zdziebło – Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa (WLiNoZ).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2016-04-04 13:53:54
Data aktualizacji:2016-04-04 13:53:55

Liczba wyświetleń strony: 1577

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka