Uchwała Nr 32/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta

 

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 193 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.      Senat wyraża zgodę na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na dalsze dwa lata Pani dr Monice Gregorowicz – Cap (WFH).

2.      Senat nie wyraża zgody na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na dalsze dwa lata następującym osobom:

1)      dr Agnieszka Skolasińska (WFH),

2)      dr Tadeusz Szperna (WFH).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-05-24 08:07:52
Data aktualizacji:2016-05-24 08:07:52

Liczba wyświetleń strony: 1126

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka