Uchwała Nr 93/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr
i Współpracy z Zagranicą

 

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 2) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. W § 1 uchwały nr 56/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą dokonuje się zmiany liczby członków Komisji na 17 osób.

2. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odwołuje ze składu Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą Panią dr Marię Obrusznik-Partykę.

 

§ 2

 

Skład Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą powołanej uchwałą Nr 56/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy
z Zagranicą z uwzględnieniem zmian wynikających z § 1 jest następujący:

 

 

 1. dr hab. Dariusz Banaś,
 2. prof. zw. dr hab. Małgorzata Bielecka,
 3. dr hab. Jacek Bonarek,
 4. dr Agata Chabior,
 5. dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK,
 6. prof. zw. dr hab. Agnieszka Gałuszka,  
 7. dr hab. Anna Jabłońska,
 8. prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca,
 9. dr hab. Jarosław Karpacz, prof. UJK,  
 10. dr Paweł Kurtek,
 11. dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK,
 12. prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło,
 13. dr hab. Piotr Słomkiewicz, prof. UJK,
 14. dr Małgorzata Strzyż,
 15. dr hab. Edyta Suliga, prof. UJK,  
 16. dr hab. Roman Suligowski,
 17. prof. zw. dr hab. Urszula Ślusarczyk.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-11-28 14:09:08
Data aktualizacji:2016-11-28 14:09:09

Liczba wyświetleń strony: 753

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka