Uchwała Nr 22/2016

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 31 marca 2016 roku

 

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2016/2017

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2016/2017,
w tym liczbę  miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych oraz planowaną liczbę przyjęć na pierwszy rok studiów określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2016-04-04 14:13:26
Data aktualizacji:2016-04-04 14:13:26

Liczba wyświetleń strony: 1513

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka