Uchwała Nr 85/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu do ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie włączenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach

 

Na podstawie art. 18 ust.1 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz  § 59 ust.2  pkt 19) Statutu uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat pozytywnie opiniuje wniosek rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz rektora Państwowej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu, do ministra nauki i szkolnictwa wyższego, w sprawie połączenia uczelni poprzez włączenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

Wniosek, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-28 08:50:48
Data aktualizacji:2016-10-28 08:53:12

Liczba wyświetleń strony: 1003

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka