Uchwała Nr 77/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 29 września 2016 roku

 

w sprawie wydania opinii o kandydaturze na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  

Na podstawie § 38 ust. 5 i § 59 ust. 2 pkt 3) lit. a)  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat pozytywnie opiniuje kandydaturę dr. Henryka Suchojada na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-03 14:59:59
Data aktualizacji:2016-10-03 15:00:00

Liczba wyświetleń strony: 803

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka