Uchwała Nr 34/2016

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie podziału wyniku finansowego za 2015 rok

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.z 2009r. nr 152 poz.1223 ze zm.) oraz § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Wynik finansowy Uniwersytetu za rok 2015 stanowi zysk netto w kwocie  7 144 544,13 zł.
Zysk w kwocie 7 144 544,13 zł zwiększy fundusz zasadniczy Uniwersytetu.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-05-24 08:16:52
Data aktualizacji:2016-05-24 08:16:53

Liczba wyświetleń strony: 1010

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka