Zmiany w uchwale 5/2018

Uchwała Nr 62/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 września 2016 roku

w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych poza Wydziałami

 

 

Na podstawie § 137 ust. 1 pkt 2) oraz 137 ust. 3 pkt 1) i ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Komisję do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych poza Wydziałami, na okres kadencji Senatu 2016-2020. Komisja do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych poza Wydziałami składa się z 8 osób, łącznie z przewodniczącym, którego wyznaczy rektor osobnym zarządzeniem. W skład komisji wchodzą:

 

1)      dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK,

2)      dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK,

3)      dr hab. Elżbieta Nowak, prof. UJK,

4)      dr hab. Justyna Dobrołowicz, prof. UJK,

5)      dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, prof. UJK,

6)      dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, prof. UJK,

7)      dr hab. Dorota Ruszkiewicz.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-09-06 08:59:49
Data aktualizacji:2018-02-27 09:23:58

Liczba wyświetleń strony: 835

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka