Uchwała Nr 58/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 września 2016 roku

w sprawie powołania Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum

 

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 3) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Senacką Komisję Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum, na okres kadencji Senatu 2016-2020. Senacka Komisja Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum składa się z 11 osób, łącznie z przewodniczącym. W skład komisji wchodzą:

 

1)      dr Tomasz Chrząstek,

2)      dr hab. Janusz Detka, prof. UJK,

3)      prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner,

4)      dr hab. Michalska-Bracha Lidia, prof. UJK,

5)      prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło,

6)      dr hab. Wojciech Saletra, prof. UJK,

7)      dr Małgorzata Strzyż,

8)      dr Henryk Suchojad,

9)      dr hab. Edyta Suliga, prof. UJK,

10)  dr hab. Maciej Szargot, prof. UJK,

11)  dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-09-06 08:56:57
Data aktualizacji:2016-09-06 08:56:58

Liczba wyświetleń strony: 822

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka