Uchwała Nr 24/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 kwietnia 2016 roku

zmieniająca uchwałę nr 21/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców (z USA i Kanady) na studia wyższe niestacjonarne prowadzone w języku angielskim w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2016/2017 na kierunku lekarskim

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. 2012, 572 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 190 poz. 1406, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Do uchwały nr 21/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców (z USA i Kanady) na studia wyższe niestacjonarne prowadzone w języku angielskim w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2016/2017 na kierunku lekarskim dodaje się załącznik nr 2 w brzmieniu:

 

„Załącznik nr 2.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Kandydatów na studia wyższe niestacjonarne prowadzone w języku angielskim w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2016/2017 na kierunku lekarskim obowiązują następujące terminy:

I TERMIN POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

a)        rejestracja i wniesienie opłaty na konto: 01.05.2016-11.07.2016,

b)        ogłoszenie wyników: 13.07.2016,

c)        dostarczenie dokumentów do Uczelni: do 22.07.2016,

II TERMIN POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

a)        rejestracja i wniesienie opłaty na konto: 22.07.2016-16.09.2016,

b)        ogłoszenie wyników: 20.09.2016,

c)        dostarczenie dokumentów do Uczelni: do 27.09.2016.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-04-29 08:03:55
Data aktualizacji:2016-04-29 08:03:56

Liczba wyświetleń strony: 1272

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka