Uchwała Nr 84/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej włączenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz na podstawie § 59 ust.2 pkt 3) lit. d) Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie połączenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z  Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sandomierzu  poprzez włączenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

Senat upoważnia rektora do podjęcia czynności faktycznych i prawnych związanych z włączeniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  w szczególności upoważnia rektora do wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego  ds. szkolnictwa wyższego w trybie przewidzianym w art. 18 ust. 6  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-28 08:50:00
Data aktualizacji:2016-10-28 08:50:00

Liczba wyświetleń strony: 856

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka