Uchwała Nr 59/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 września 2016 roku

w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki
i Archiwum

 

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 3 oraz § 67 pkt 3) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje dr hab. Lidię Michalską-Bracha, prof. UJK na funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum na okres kadencji Senatu 2016-2020.  

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-09-06 08:57:48
Data aktualizacji:2016-09-06 08:57:48

Liczba wyświetleń strony: 842

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka