Uchwała Nr 26/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów

 

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 1) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

 1. W § 1 uchwały nr 54/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów dokonuje się zmiany liczby członków Komisji na 22 osób.
 2. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje do składu Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów Panią dr hab. Marzenę Marczewską, prof. UJK.

 

 § 2

 

Skład Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów powołanej uchwałą Nr 54/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów z uwzględnieniem zmian wynikających z § 1 jest następujący:

 

 1. dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK
 2. dr hab. Dariusz Banaś,
 3. dr hab. Tadeusz Ciupa , prof. UJK,
 4. dr hab. Janusz Detka, prof. UJK,
 5. dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK,
 6. dr Jan Hajduk,
 7. prof. zw. dr hab. Marianna Janion,
 8. prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca,
 9. dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK,
 10. dr hab. Dorota Kozieł,
 11. dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK,
 12. mgr Kazimierz Kunisz,
 13. dr Paweł Kurtek,
 14. dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK,
 15. dr Magdalena Molendowska,
 16. dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK,
 17. dr hab. Wojciech Saletra, prof. UJK,
 18. dr hab. Piotr Słomkiewicz, prof. UJK,
 19. dr Małgorzata Strzyż,
 20. dr Zofia Szewczyk,
 21. prof. zw. dr hab. Urszula Ślusarczyk,
 22. mgr Maciej Wlazło.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-31 11:44:19
Data aktualizacji:2017-03-31 11:44:19

Liczba wyświetleń strony: 1203

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka