Uchwała Nr 25/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 4) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.  W § 1 uchwały nr 60/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich dokonuje się zmiany liczby członków Komisji na 21 osób.

2. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje do składu Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich:

1) dr hab. Monikę Szpringer, prof. UJK,

2) dr hab. Marzenę Marczewską, prof. UJK,

3) dr Dorotę Gonigroszek.

 

§ 2

 

Skład Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich powołanej uchwałą Nr 60/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich z uwzględnieniem zmian wynikających z § 1 jest następujący:

 

 1. dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK,
 2. dr hab. Jacek Bonarek,
 3. dr Magdalena Chrapek,
 4. dr Tomasz Chrząstek,
 5. prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner,
 6. dr Dorota Gonigroszek,
 7. dr Jan Hajduk,
 8. dr hab. Dorota Kozieł,
 9. mgr Katarzyna Krzak,
 10. mgr Kazimierz Kunisz,
 11. dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK,
 12. dr Magdalena Molendowska,
 13. dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK,
 14. dr Rafał Pawłowski,
 15. dr Małgorzata Strzyż,
 16. dr Zofia Szewczyk,
 17. dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK,
 18. mgr Maciej Wlazło,
 19. dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK,
 20. dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK
 21. dr hab. Katarzyna Ziołowicz.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-31 11:43:14
Data aktualizacji:2017-03-31 11:43:14

Liczba wyświetleń strony: 1165

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka