Uchwała  Nr 103/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 grudnia 2017 roku

 

w sprawie uchwalenia  planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok

 

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183)  oraz § 59 ust. 3 pkt 1) i § 179 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  

Uchwala się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2018 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-12-20 08:20:00
Data aktualizacji:2017-12-20 08:20:00

Liczba wyświetleń strony: 1029

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka