Uchwała  Nr 13/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany planu rzeczowo - finansowego na 2017 rok

 

 

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.)  oraz § 59 ust. 3 pkt 1) i § 179 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  

Zmienia się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2017 rok. Szczegółowe zmiany wprowadzone do planu rzeczowo - finansowego określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-01-27 13:58:42
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 08:20:14

Liczba wyświetleń strony: 1159

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka