Traci moc na podstawie Uchwały Nr 63/2018

Uchwała Nr 106/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 grudnia 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 19

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183) oraz § 59 ust. 3 pkt 4 lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach i jego następców prawnych nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Uczelni, położonej w Kielcach przy
al. IX Wieków Kielc 19 i oznaczonej jako działka 111/3 o powierzchni 0,8994  ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KI1L/00090805/7.

 

 § 2

 

Ustanowienie służebności, o których mowa w § 1 uchwały nastąpi po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-12-20 08:24:14
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-12-31 08:36:18

Liczba wyświetleń strony: 587

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka