Uchwała Nr 94/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 października 2017 roku

 

w sprawie uchwalenia założeń do sporządzenia planu rzeczowo-finansowego UJK oraz planów przychodów i kosztów jednostek budżetujących na 2018 r.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) w zw. z § 3 ust. 1 uchwały Senatu z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie polityki finansowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 59 ust. 1 i ust. 2 pkt 19) Statutu uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Senat uchwala założenia do sporządzenia planu rzeczowo-finansowego UJK oraz planów przychodów i kosztów jednostek budżetujących na 2018 r.

2.    Założenia, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-10-30 12:49:49
Data aktualizacji:2017-10-30 12:49:50

Liczba wyświetleń strony: 1435

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka