Uchwała Nr 71/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  29 czerwca 2017 roku

w sprawie dostosowania profilu kształcenia na studiach jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim


Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) w związku z  art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.    Na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu na kierunku lekarskim dotychczasowy profil praktyczny prowadzony na studiach jednolitych magisterskich, zmienia się na profil ogólnoakademicki, począwszy od  roku akademickiego 2017/2018.

2.    Na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu określa się efekty kształcenia dla studiów jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim o profilu ogólnoakademickim, stanowiące załącznik do uchwały.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-06-30 13:30:39
Data aktualizacji:2018-02-01 09:33:36

Liczba wyświetleń strony: 1145

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka