Uchwała Nr 47/2017

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 25 maja 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego
za 2016 rok

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz  § 59 ust. 2 pkt 14) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Senat zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-26 11:37:44
Data aktualizacji:2017-05-26 11:37:44

Liczba wyświetleń strony: 1136

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka