Uchwała Nr 29/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  30 marca 2017 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia o nazwie zdrowie środowiskowe o profilu ogólnoakademickim


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym tworzy się od  roku akademickiego 2017/2018  kierunek studiów pierwszego stopnia o nazwie zdrowie środowiskowe o profilu ogólnoakademickim.
  2. Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów zdrowie środowiskowe na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, stanowiące załącznik do uchwały.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-31 11:48:53
Data aktualizacji:2017-03-31 11:48:54

Liczba wyświetleń strony: 1090

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka