Uchwała  Nr 14/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet zadania inwestycyjnego

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 19) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.    Senat Uniwersytetu wyraża zgodę na budowę na terenie „B” campusu przy ul. Świętokrzyskiej budynku Centrum  Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej.

2.    Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi około 21,333 mln  zł.

 

§ 2

 

Przystąpienie przez Uniwersytet do realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 nastąpi po uzyskaniu dofinansowania jej realizacji ze środków z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr 29/2010 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet zadania inwestycyjnego, zmieniona uchwałą Nr 29/2013 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 maja 2013 roku.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-01-27 13:59:57
Data aktualizacji:2017-01-27 13:59:57

Liczba wyświetleń strony: 1170

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka