Uchwała Nr 10/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej

 

       Na podstawie § 108 ust. 1 pkt 3) i ust. 8 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje: 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Pani Katarzynie Jeżewskiej (student).

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-01-27 13:55:19
Data aktualizacji:2017-01-27 13:55:20

Liczba wyświetleń strony: 1104

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka