Uchwała Nr 82/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu zadań Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok kalendarzowy 2016

Na podstawie 59 ust. 2 pkt 14) i pkt 19) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się co następuje:

§ 1

1.      Zatwierdza się  sprawozdanie z wykonania planu zadań Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach za rok kalendarzowy 2016.

2.      Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załacznik do uchwały znajduje się w pokoju 31 w budynku rektoratu.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-09-29 12:16:09
Data aktualizacji:2017-09-29 12:59:55

Liczba wyświetleń strony: 1077

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka