Uchwała Nr 1/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie ustalenia składu Komisji Oceniającej w Bibliotece Uniwersyteckiej

 

Na podstawie § 137 ust. 1 pkt 4) oraz ust. 3 pkt 3) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, odwołuje ze składu Komisji Oceniającej w Bibliotece Uniwersyteckiej Pana dra hab. Andrzeja Wincewicza prof. UJK.

 

§ 2

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje na członka Komisji Oceniającej w Bibliotece Uniwersyteckiej Pana dra hab. Marcina Pasiarskiego prof. UJK.

 

§ 3

Skład Komisji Oceniającej w Bibliotece Uniwersyteckiej powołanej uchwałą Nr 63/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej w Bibliotece Uniwersyteckiej, z uwzględnieniem zmiany wynikającej z §1 i §2 jest następujący:

1)      prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha,

2)      dr hab. Marcin Pasiarski, prof. UJK;

3)      dr Michał Stachura,

4)      prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka,

5)      dr hab. Jarosław Karpacz, prof. UJK,

6)      dr hab. Pelagia Bojko,

7)      dr hab. Jerzy Prochwicz, prof. UJK.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-01-27 13:48:36
Data aktualizacji:2017-01-27 13:48:36

Liczba wyświetleń strony: 1305

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka