Uchwała Nr 69/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 czerwca 2017 roku

zmieniająca Uchwałę Nr 32/2017 z 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 161 ust. 1 i 2 w związku z art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz na podstawie § 59 ust. 2  pkt 1  lit. c) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      W  Uchwale Nr 32/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich, § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązującą Uchwała Nr 33/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich.”

2.      Tekst Regulaminu studiów doktoranckich pozostaje bez zmian.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-06-30 13:12:43
Data aktualizacji:2017-06-30 13:12:44

Liczba wyświetleń strony: 1150

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka