Uchwała Nr 21/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 lutego 2017 roku

zmieniająca uchwałę nr 18/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

           

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 161 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.      W Regulaminie studiów stanowiącym załącznik do uchwały nr 18/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku uchyla się ust. 10 w § 28.

2.      W Regulaminie studiów stanowiącym załącznik do uchwały nr 18/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku dodaje się ust. 9 w § 35 o następującej treści:

„9. Ponowne przyjęcie na studia (wznowienie studiów) na kierunku lekarskim osoby, która je przerwała lub została skreślona z listy studentów pierwszego roku studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji przyjętych w Uczelni na dany rok akademicki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2017 roku.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-02-24 12:16:51
Data aktualizacji:2017-02-24 12:16:52

Liczba wyświetleń strony: 1254

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka