Uchwała Nr 67/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię lokalu mieszkalnego
w Kielcach, ul. Konopnickiej 1/10

 

 

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 19)  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego  położonego w Kielcach przy ul. Konopnickiej 1/10, składającego się z 1 pokoju,
1 kuchni, 1 łazienki, 1 przedpokoju wraz z 1 pomieszczeniem przynależnym – piwnicą, o łącznej powierzchni użytkowej 30,20 m2 , za kwotę nie niższą, niż wynikającą z operatu szacunkowego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-06-30 13:00:36
Data aktualizacji:2017-06-30 13:00:37

Liczba wyświetleń strony: 1048

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka