Uchwała Nr 8/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego
Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów

 

 

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 15) oraz § 163 ust. 6 w zw. z § 168 ust. 2 pkt 1), ust. 3 i ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wybiera Panią dr hab. Marzenę Marczewską prof. UJK na funkcję przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów.

 

§ 2

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wybiera Panią dr hab. n. o zdr. Edytę Suligę prof. UJK na funkcję zastępcy przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-01-27 13:54:00
Data aktualizacji:2017-01-27 13:54:01

Liczba wyświetleń strony: 1150

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka