Uchwała Nr 35/2017

 

 

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu

 

 

Na podstawie § 108 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z § 11 ust. 7 Regulaminu Samorządu Doktorantów UJK, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Senatu Pani mgr Agnieszce Kani.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-04-28 12:42:55
Data aktualizacji:2017-04-28 13:59:40

Liczba wyświetleń strony: 1123

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka