Uchwała Nr 83/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 września 2017 roku

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu kursów dokształcających prowadzonych
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1842 ze zm.) oraz § 59 ust.2 pkt g) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1

 

 

Uchwala się Regulamin kursów dokształcających prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-09-29 12:23:03
Data aktualizacji:2017-09-29 12:23:04

Liczba wyświetleń strony: 1127

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka