Uchwała Nr 20/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie ustalenia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

 

 

Na podstawie art. 143 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), § 59 ust. 2 pkt 15) oraz § 155  ust. 1, 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uzupełnia skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, na okres kadencji Senatu 2016-2020, poprzez dokonanie wyboru następujących osób:

 

1)      prof. zw. dr hab. Józef Smoliński,

2)      dr hab. Marcin Pasiarski prof. UJK,

3)      prof. zw. dr hab. Zbigniew Włodarczyk,

4)      dr hab. Piotr Misztal prof. UJK,

5)      prof. zw. dr hab. Edward Opaliński,

6)      prof. zw. dr hab. Bogusław Pacek,

7)      mgr Dawid Gmiter – doktorant,

8)      Karol Sobura – student.

 

§ 2

Skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich powołanej uchwałą Nr 65/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, z uwzględnieniem zmian wynikających z §1 oraz głosowania w dniu 26.01.2017 roku jest następujący:

1) prof. zw. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan – przewodniczący,

2) prof. zw. dr hab. Stanisław Bień,

3) prof. zw. dr hab. Anna Lankoff,

4) dr hab. Bożena Zawadzka, prof. UJK – zastępca przewodniczącego,

5) dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK,

6) dr hab. Paweł Olszewski,

7) dr hab. Konstantinos Tsirigotis, prof. UJK – zastępca przewodniczącego,

8) dr hab. Janusz Król prof. UJK,

9) prof. zw. dr hab. Józef Smoliński,

10) dr hab. Marcin Pasiarski prof. UJK,

11) prof. zw. dr hab. Zbigniew Włodarczyk,

12) dr hab. Piotr Misztal prof. UJK,

13) prof. zw. dr hab. Edward Opaliński,

14) prof. zw. dr hab. Bogusław Pacek,

15) mgr Dawid Gmiter – doktorant,

16) mgr Jarosław Czarnota – doktorant,

17) Arkadiusz Kazimierczak - student, 

18) Karol Sobura – student.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-02-24 12:15:50
Data aktualizacji:2017-02-24 12:15:50

Liczba wyświetleń strony: 1240

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka