Zmieniona uchwałą nr 26/2018

Uchwała Nr 72/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  29 czerwca 2017 roku

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

 

 

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.    Określa się efekty kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym:

1)     Biologia - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 1.

2)     Biologia - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 2.

3)     Biotechnologia - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 3.

4)     Biotechnologia - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 4.

5)     Chemia - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 5.

6)     Chemia - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 6.

7)     Fizyka - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 7

8)     Fizyka - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 8

9)     Fizyka techniczna - studia pierwszego stopnia inżynierskie, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 9,

10)  Geografia - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 10.

11)  Geografia - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 11.

12)  Informatyka - studia pierwszego stopnia inżynierskie, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 12.

13)  Matematyka - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 13.

14)  Matematyka - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 14.

15)  Ochrona środowiska - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 15.

16)  Ochrona środowiska - studia pierwszego stopnia inżynierskie, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 16.

17)  Ochrona środowiska - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 17.

18)  Turystyka i rekreacja - studia pierwszego stopnia, profil praktyczny. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 18.

 

2.    Efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1 obowiązują studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-06-29
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-06-30 14:21:56
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-12 13:07:53

Liczba wyświetleń strony: 1599

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka