Uchwała Nr 95/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  26 października 2017 roku

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku filologia prowadzonego na Wydziale Filologiczno-Historycznym Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach


Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.      Określa się efekty kształcenia dla kierunku filologia - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, prowadzonego na Wydziale Filologiczno-Historycznym Filii w Piotrkowie Trybunalskim. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 1.

2.      Efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1 obowiązują studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-10-30 12:54:01
Data aktualizacji:2017-10-30 12:54:02

Liczba wyświetleń strony: 1517

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka