Uchwała  Nr 31/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  30 marca 2017 roku

w sprawie zniesienia kierunku studiów

 

            Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014 poz. 1370), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 30 marca 2017 roku Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach znosi studia pierwszego stopnia na kierunku filologia polska prowadzone na Wydziale Filologiczno – Historycznym w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-31 11:50:50
Data aktualizacji:2017-03-31 11:50:51

Liczba wyświetleń strony: 1218

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka