Uchwała Nr 104/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 grudnia 2017 roku

 

w sprawie wyboru biegłego rewidenta

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183),  art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku 
o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1047 ze  zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 19) i ust. 3 pkt 1) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 § 1

Badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok 2017
i 2018  przeprowadzi KPW Audytor Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25C/40, 90-350 Łódź.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-12-20 08:21:30
Data aktualizacji:2017-12-20 08:21:31

Liczba wyświetleń strony: 1030

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka