Uchwała Nr 73/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  29 czerwca 2017 roku

w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

 

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.   Określa się efekty kształcenia dla studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

2.   Efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1 obowiązują doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-06-30 14:50:21
Data aktualizacji:2017-06-30 14:51:47

Liczba wyświetleń strony: 1088

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka