Zmieniona uchwałą nr 27/2018

Uchwała Nr 60/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach


Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.    Określa się efekty kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych:

1)     Bezpieczeństwo narodowe - studia pierwszego stopnia, profil praktyczny. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 1.

2)     Bezpieczeństwo narodowe - studia drugiego stopnia, profil praktyczny. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 2.

3)     Ekonomia - studia pierwszego stopnia, profil praktyczny. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 3.

4)     Zarządzanie - studia pierwszego stopnia, profil praktyczny. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 4.

5)     Pedagogika - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 5.

6)     Pedagogika - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 6.

 

2.    Efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1 obowiązują studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-05-25
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-29 10:54:10
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-12 13:01:48

Liczba wyświetleń strony: 1284

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka