Uchwała Nr 98/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 grudnia 2017 roku

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu

 

 

Na podstawie § 108  ust. 1 pkt 3) i ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stwierdza wygaśnięcie mandatu następującym członkom Senatu:

1)     Anna Ortyl,

2)     Mariusz Stasiak,

3)     Hubert Mroziński.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-12-20 08:11:03
Data aktualizacji:2017-12-20 08:11:03

Liczba wyświetleń strony: 996

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka