Uchwała Nr 48/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 maja 2017 roku

 

w sprawie podziału wyniku finansowego za 2016 rok

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) oraz § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Na podstawie pozytywnej opinii wyrażonej przez biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za rok 2016, wynik finansowy Uniwersytetu za rok 2016 stanowi zysk netto w kwocie  4 228 294,40 zł
i zwiększa fundusz zasadniczy.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-26 11:41:55
Data aktualizacji:2017-05-26 11:48:55

Liczba wyświetleń strony: 1232

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka