Uchwała Nr 36/2017

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie opinii dotyczącej utworzenia podmiotu leczniczego

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) oraz na podstawie § 59 ust. 2 pkt 3) lit. c) i pkt 17) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

  1. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pozytywnie opiniuje utworzenie podmiotu leczniczego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

  2. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach upoważnia rektora do przygotowania projektu dokumentów niezbędnych do utworzenia podmiotu leczniczego, o którym mowa
    w ust. 1, w szczególności projektu aktu założycielskiego oraz regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-04-28 12:55:40
Data aktualizacji:2017-04-28 13:59:51

Liczba wyświetleń strony: 1058

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka