Uchwała  Nr 43/2017

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zniesienia kierunku studiów

 

               Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) w zw. z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014 poz. 1370)oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

§ 1

 

Z dniem 27 kwietnia 2017 roku Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach znosi studia pierwszego stopnia na kierunku informacja w przestrzeni publicznej prowadzone na Wydziale Humanistycznym.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-04-28 15:21:24
Data aktualizacji:2017-04-28 15:28:02

Liczba wyświetleń strony: 1103

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka