Traci moc na podstawie uchwały nr 135/2020

Uchwała Nr 93/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 października 2017 roku

 

w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich

           

 

 

Na podstawie art. 155 ust. 6  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1842) oraz § 152 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§1

Wprowadza się Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§2

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc obowiązującą uchwała
nr 52/2011 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich.

 

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Działające w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach organizacje związkowe wyrażają zgodę na wprowadzenie w życie niniejszej uchwały wraz z załącznikiem:

 

Za NSZZ „Solidarność”

 

 

Za Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

 

Kielce, dnia 16 października 2017 r.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2016-10-26
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-10-30 12:42:51
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-12-31 13:13:56

Liczba wyświetleń strony: 2584

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka