Uchwała Nr 23/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię lokalu mieszkalnego
w Kielcach, ul. Klonowa nr 42B/58  

 

 

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 19)  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego  położonego w Kielcach przy ul. Klonowej nr 42B/58, o powierzchni użytkowej 49,10 m2 , za kwotę nie niższą, niż wynikającą z operatu szacunkowego.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-02-24 12:18:46
Data aktualizacji:2017-02-24 12:18:52

Liczba wyświetleń strony: 1146

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka