Uchwała Nr 39/2017

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 41/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych i konkursów, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2015/2016 - 2017/2018

 

 Na podstawie art. 169 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz. U. z 2016,  poz. 1842 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      W uchwale nr 41/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych i  konkursów, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2015/2016 - 2017/2018 w załączniku nr 1  dotychczasową treść pkt. „1. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2015/2016 - 2017/2018”  zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, ubiegających się

 o przyjęcie na studia w latach akademickich 2015/2016 - 2017/2018

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

Przyjęcia na studia z pominięciem egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej, konkursu świadectw.

Pierwszeństwo na liście rankingowej
z maksymalnym wynikiem końcowym

 

 

 

Nazwa olimpiady

Wydział Humanistyczny

1.

Filologia

- filologia rosyjska

 

 Olimpiada Języka Rosyjskiego

- filologia angielska

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

- filologia germańska

 Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

2.

Filologia polska

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Olimpiada Wiedzy o Mediach

3.

Europejskie studia kulturowe

4.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

5.

Historia

6.

Informacja w przestrzeni publicznej

7.

Militarystyka historyczna

8.

Organizacja turystyki historycznej

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

1.

Biologia

Olimpiada Biologiczna

2.

Biotechnologia

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Chemiczna

3.

Chemia

Olimpiada Chemiczna

4.

Fizyka

 

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Wiedzy Technicznej

5.

Fizyka techniczna

6.

Geografia

Olimpiada Geograficzna

7.

Informatyka

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Wiedzy Technicznej

8.

Matematyka

Olimpiada Astronomiczna

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Matematyczna

9.

Ochrona środowiska

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Olimpiada Geograficzna

10.

Turystyka i rekreacja

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Geograficzna

Wydział  Lekarski i Nauk o Zdrowiu

1.

Fizjoterapia

 

 

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Fizyczna

 

2.

Kosmetologia

3.

Pielęgniarstwo

4.

Położnictwo

5.

Ratownictwo medyczne

6.

Zdrowie publiczne

7.

Dietetyka

 

8.

Wychowanie fizyczne

 

9.

Kierunek lekarski

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Chemiczna

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

1.

Pedagogika

 

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Geograficzna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

2.

Praca socjalna

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

1.

Administracja

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Olimpiada Wiedzy o Państwie i prawie

Olimpiada Wiedzy o Prawie

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

2.

Bezpieczeństwo narodowe

Olimpiada Filozoficzna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

3.

Ekonomia

Olimpiada Geograficzna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Matematyczna  

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

4.

Finanse i rachunkowość

Olimpiada Matematyczna 

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

5.

Logistyka

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Geograficzna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

6.

Politologia

Olimpiada Filozoficzna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

7.

Prawo

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Olimpiada Wiedzy o Prawie

Olimpiada Wiedzy o Państwie i prawie

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

8.

Stosunki międzynarodowe

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

9.

Zarządzanie

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Geograficzna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Matematyczna     

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Wydział Filologiczno-Historyczny

1.

Stosunki międzynarodowe

 Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 

 

2.      W uchwale nr 41/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych i  konkursów, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2015/2016 - 2017/2018 w załączniku nr 1  dotychczasową treść pkt. „2. Uprawnienia laureatów oraz finalistów  konkursów, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2015/2016 - 2017/2018”  zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„2. Uprawnienia laureatów oraz finalistów konkursów, ubiegających się o przyjęcie na studia 
       w latach akademickich 2015/2016 - 2017/2018

 

 

Lp.

 

 

Kierunek studiów

Przyjęcia na studia
z pominięciem egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej, konkursu świadectw

Pierwszeństwo na liście rankingowej
z maksymalnym wynikiem końcowym

 

 

Organizator

Wydział Humanistyczny

1.

Historia

„Bój o czapkę kapitana Antoniego Stawarza”

·     Stowarzyszenie Tradycyjny Oddział C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi-Twierdza Kraków

·     Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

·     Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

·     Uniwersytet Warszawski

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

1.

Wzornictwo

„Międzynarodowy Konkurs dla projektantów i Entuzjastów Mody OFF FASHION”

Kieleckie Centrum Kultury

Pl. Moniuszki 2b, Kielce

 

Wydział Prawa, Administracji i Zarzadzania

1.

Ekonomia

Finanse i rachunkowość

Zarządzanie

„Konkurs Wiedzy z Rachunkowości”

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Filologiczno-Historyczny

1.

Stosunki międzynarodowe

„Konkurs Wiedzy o Sporcie”

Instytut Stosunków Międzynarodowych

         

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-04-28 15:06:46
Data aktualizacji:2017-04-28 15:09:56

Liczba wyświetleń strony: 1228

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka