Uchwała Nr 18/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu

 

 

Na podstawie § 108  ust. 1 pkt 3), 5) oraz ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stwierdza wygaśnięcie mandatu następującym członkom Senatu:

1)      prof. zw. dr hab. Marek Ruszkowski,

2)      Klaudia Ciołak,

3)      Arkadiusz Kazimierczak,

4)      Damian Lawrenc,

5)      Łukasz Kowalczyk.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-02-24 12:14:24
Data aktualizacji:2017-02-24 12:14:24

Liczba wyświetleń strony: 1093

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka